Krise og kreativitet

Margareth_hagenAv dekan Margareth Hagen

You never want a serious crisis to go to waste uttalte Obamas stabssjef Rahm Emanuel i 2008. Krisen er nemlig en mulighet til Ä gjÞre ting man tidligere ikke trodde var mulig. Men da mÄ man vite hva slags krise man snakker om. VÄrsemesteret har vÊrt preget av medienes fokus pÄ den sÄkalte humaniorakrisen. Humaniorakrisen er et altomfattende og flytende begrep. En konstant kriseforstÄelse er et iboende trekk ved humaniora. Den kritiske og selvkritiske fagligheten er en styrke ved vÄre fag. Men skal vi hÄndtere en krise og snu den til noe positivt, mÄ vi kunne definere den.

Som mange andre i UH-sektoren stÄr ogsÄ vÄrt fakultet overfor store og mindre utfordringer i Ärene fremover. Vi mÄ rekruttere godt, vi mÄ bli bedre pÄ gjennomstrÞmming. Fra ministerhold meldes det om krav om robuste fagmiljÞer. Vi skal levere studietilbud som er relevante for arbeidslivet, samtidig som vi har et stort ansvar for Ä ivareta og videreutvikle kunnskapen vi forvalter.

En kriseforstÄelse kan og bÞr brukes til Ä tenke nytt og analysere en tilstand. Bergen har et dekanat som er innstilt pÄ Ä bevare bredden. Vi er godt skodd til det. Blant HFs utfordringer er de sÄkalte smÄfagene. Denne har blitt aktualisert av at regjeringen ber om en kritisk gjennomgang av fag som har fÊrre enn 20 programstudenter.

Et av vÄre store fortrinn er at HF ved UiB har en fagdimensjoneringsplan som blir bredt respektert. Den skal sikre en forsvarlig dimensjonering av fagene etter kriterier som vi er enige om. Studentgrunnlaget er ett av disse kriteriene.

Fokuset pĂ„ de sĂ„kalte smĂ„fagene er ogsĂ„ en god mulighet til Ă„ sette rekrutteringen til fagene pĂ„ dagsorden – mye er allerede avgjort dersom grunnlaget for rekruttering ikke er lagt i den videregĂ„ende skolen. Det er problematisk for Norge at fĂ„ elever i videregĂ„ende skole velger sprĂ„klig fordyping. Det blir svĂŠrt viktig Ă„ arbeide for en tettere dialog bĂ„de med styresmaktene og et styrket samarbeid med skolene.

Dagens situasjon er ogsÄ en mulighet til Ä tenke nytt om fagene vÄre. Fag med fÄ studenter skal ikke vurderes som monader, de inngÄr i et stÞrre bilde som styrker utdannings- og forskningspotensialet til Fakultetet og Universitetet. Derfor vil vi ogsÄ vurdere grunnlaget for Ä lage nye tverrfaglige emner.

Endelig har fagenes rekrutteringssituasjon ogsÄ aktualisert samarbeid med andre institusjoner som kan styrke de nasjonale fagmiljÞene. Slikt samarbeid kan ogsÄ gi disse fagene bedre mulighet til utvikling av fleksible og digitale undervisningsformer som blir viktigere de neste Ärene, ogsÄ for campusstudentene vÄre.

 

Tags: ,

Skriv et svar

Universitetet i Bergen
Dekan ved Det humanistiske fakultet
E-post: dekan@hf.uib.no