Poster merket ‘2015’

√ÖRSREGNSKAP

December 21, 2015

Margareth_hagenAv dekan Margareth Hagen

√Ö v√¶re dekan handler om √• ta avgj√łrelser i fellesskap, ta initiativ til og legge til rette for beslutninger og prosesser, √• s√łrge for god informasjon om endringer og utfordringer. En dekan er en mellomleder ‚Äď et bindeledd mellom Museplass og instituttene og enhetene p√• fakultetet. Dekanatet sitter i en posisjon hvor informasjon samles. Dekanatet er et mellomledd ‚Äď informasjonen g√•r fra oss til instituttene og til universitetsledelsen. Universitetet har v√¶rt involvert i mange store prosesser i 2015, derfor har denne informasjons- og bindeleddsfunksjonen v√¶rt s√¶rlig viktig i √•r.

I 2015 har Kunnskapsdepartementet viet universitets- og h√łyskolesektoren stor oppmerksomhet. Det har handlet om struktur, ledelsesformer (valgt eller ansatt) og om finansieringsmodeller.

Strukturdebatten og regjeringens s√•kalte strukturmelding (Meld.St. 18) har preget √•ret. Tidlig i v√•rsemesteret tok UiB stilling til fremtidige samarbeidsformer med H√łgskolen i Bergen, en sak som resulterte i konkrete planer for tettere samarbeid p√• en rekke omr√•der, mens man sa nei til en fusjonsutredning. Denne avgj√łrelsen var i samsvar med HFs h√łringsuttalelse. I mellomtiden har samtalene med Kunst og designh√łgskolen i Bergen fortsatt. I august var f√łrste fase av utredningen av en eventuell innlemming av KHiB sluttf√łrt, og fase to skal n√• utrede etableringen av et nytt ut√łvende kunstfakultet best√•ende av musikkmilj√łet p√• HF og KHiB. Utredningen blir intensiv ‚Äď allerede f√łr sommeren skal universitetsstyret ta stilling til etableringen av et nytt fakultet for ut√łvende kunstfag ved UiB. Utredningen skal ogs√• vurdere om alle musikk-fagene ved Griegakademiet skal ut av Det humanistiske fakultet. Dette nye fakultetet vil gj√łre HF mindre i omfang og bredde ‚Äď men vi vil f√• en sterk kunstutdanning ved UiB og dette vil gi spennende muligheter for mange av v√•re fagmilj√łer.

I sommer gikk det ut enda en viktig h√łring fra KD hvor institusjonene ble bedt om √• ta stilling til foresl√•tte endringer i UH-loven som angikk ledelsesformer: valgt eller ansatt UH-ledelse. Etter en ganske improvisert h√łringsrunde i feriem√•neden, ga vi i begynnelsen av august v√•rt h√łringssvar med en klar tilslutning til prinsippet om fortsatt valgt ledelse. HFs svar ble ogs√• i grove trekk gjenspeilet i h√łringssvaret som universitetsstyret sendte til departementet.

UiBs nye strategiske plan ble vedtatt i h√łst, og den tegner et universitetet som en utadrettet kunnskapsinstitusjon kjennetegnet av kvalitet og √łkt samhandling p√• tvers. Derfor skal UiB etablere flere klynger og satsingsomr√•der.

Middelalderklyngen st√•r kanskje fram som den mest HF-spesifikke av disse satsingsomr√•dene, men fakultetet har potensial for √• bidra sterkt inn i flere av satsingene. Arbeidet med Middelalderklyngen vil st√• i fokus neste √•r, men det blir det like viktig for oss √• delta aktivt i etableringen av UiB-satsingene og legge til rette for at HF-fagene bidrar til disse. Ogs√• HF har f√•tt en ny strategi i h√łst. Den peker p√• tverrfaglighet, har fokus p√• ekstern forskningsfinansering, internasjonalisering og styrking av lektorutdanningen.

I h√łst har det ogs√• v√¶rt samtaler mellom H√łgskulen i Volda og UiB om mer samarbeid. Dette er interessant fordi Volda representerer et sterkt humanistisk milj√ł som vi har mye faglig til felles med. En god start p√• dette tettere vestlandske samarbeidet er Spr√•ksamlingene som n√• skal flyttes fra UiO til UiB. Flyttelasset vil komme over fjellene i v√•r, sammen med en √•rlig bevilgning fra departementet. Spr√•ksamlingene representerer et stort faglig potensiale og ogs√• et betydelig forvalteransvar. Det blir spennende √• f√łlge med p√• riggingen av denne nye faglige strukturen og p√• synergieffektene den vil skape for fagene og for fakultetets samarbeid med andre institusjoner.

Fremtidig forvaltning av fakultetets arkiver og samlinger har v√¶rt dr√łftet lenge. I √•r gjennomf√łrte vi en kartlegging av arkivene og fikk en rapport som bl.a. tilr√•dde etableringen av et eget fakultetsutvalg for arkivene. Dette utvalget er n√• oppnevnt og vil g√• i gang med arbeidet i v√•rsemesteret.

Regjeringen har, som sagt, viet UH-sektoren stor oppmerksomhet i 2015, men mest fokus har de hatt p√• de humanistiske fagene. Mens 2014 var √•ret da mange fors√łkte √• definere humanioras krise, ble 2015 heller preget av et mer analyserende og interessert fokus p√• de humanistiske fagene i Norge. I h√łst gikk forskningsr√•det i gang med en varslet og omfattende evaluering av norsk humanistisk forskning hvor ogs√• forskergrupper blir en del av evalueringen og humanioras samfunnsrelevans kommer i fokus. Evalueringen vil kreve mye oppmerksomhet i v√•rsemesteret.

Det er naturlig √• se denne i sammenheng med nyheten om at regjeringen n√• g√•r i gang med √• skrive en stortingsmelding om humaniora. Kunnskapsministeren forklarte i en fersk kronikk at hensikten er √• finne ut hvordan vi f√•r best mulig ut av humanistisk forskning, utdanning og kompetanse, og stiller sp√łrsm√•l om det er behov for √• synliggj√łre kompetansen til humanistene bedre.

Dekanatet gikk til valg p√• √• legge til rette for mer tverrfaglighet. 16. desember ga fakultetsstyret sin tilslutning til en omfattende revisjon av studieprogrammene v√•re nettopp for √• f√• flere st√łrre og mer sammensatte studieprogram. Studieprogramportef√łljeprosjektet vil omtales som HF 2018. Dette vil bli fakultetets viktigste fellesprosjekt i 2016.

Dette var ikke en utfyllende oversikt over √•ret. Det meste har skjedd i fagmilj√łene. Der har det blant annet blitt lagt ned et systematisk og omfattende arbeid med studiekvalitet, studentrekruttering og samarbeid med skolene. Hundrevis av studenter har tatt eksamen, ca. 30 har disputert for doktorgraden og fakultetet har tilsatt ti nye vitenskapelig ansatte p√• mange forskjellige fagomr√•der.

De siste m√•nedene har v√¶rt dominert av regnskapstall og budsjettarbeidet. Budsjettarbeidet er en √łvelse i √• tenke framover. Det er ingen hemmelighet at fakultetet har slitt med tallene dette √•ret. De sentrale kuttene ble vanskelige √• ta n√•r de falt sammen med de svake resultatinntektene som kom i sommer. Mange av oss har f√łlt uro og frustrasjon. I Harald H√•rfagres gate har √•rets budsjettarbeid v√¶rt sv√¶rt krevende. Vi m√•tte legge fram et budsjett som var realistisk og som samtidig ikke kvalte den faglige aktiviteten, handlingsrommet v√•rt og dermed v√•r evne til inntjening i 2016. Vi har derfor satt fagbemanningsplanen p√• vent. Vi har ogs√• stoppet utlysninger i p√•vente av en bred gjennomgang av behovene og en revisjon av studieprogrammene. Det har ikke v√¶rt kjekt. Vi flyttet √•rets siste fakultetsstyrem√łte til tett opptil jul for √• klare √• legge fram et omforent budsjett.

Dekanansvaret fyller dagene mine. I perioder i h√łst ville denne jobben ha v√¶rt veldig stri, om den ikke ogs√• hadde v√¶rt s√• meningsfull og gjennompreget av et sterkt fellesskap. HF forvalter store og sentrale √•nds- og samfunnsverdier. Derfor er det lett √• rette ryggen for en HF-dekan.

2016 blir √łkonomisk stramt. Krympede budsjetter vil f√łre til at alle m√• gi noe og at fleksibilitet blir en enda viktigere egenskap. Hestene bites som kjent n√•r krybben er tom, men dette er ikke en beskrivelse av det indre livet p√• fakultetet i h√łst. I m√łtene med instituttlederne og p√• ledersamlingen i h√łst har det tvert imot v√¶rt st√łrre interesse enn tidligere for hvordan de andre instituttene arbeider, hvorfor enkelte av instituttene sliter mer enn andre for √• holde budsjettet og en vilje til √• finne felles l√łsninger. Det lover godt for det neste √•ret.

Jeg tror 2016 blir et √•r hvor det gode samarbeidet p√• tvers av instituttene og sentrene vil styrkes og videreutvikles. Det er dekanatets jobb √• legge til rette for det. Jeg skal gj√łre s√• godt jeg kan.

 

Universitetet i Bergen
Dekan ved Det humanistiske fakultet
E-post: dekan@hf.uib.no