Poster merket ‘fremmedspråk’

Fra realfag til språk

August 30, 2016

Margareth_hagenNorsk næringsliv har vært gjennom en kraftig internasjonalisering de senere årene. I samhandling med utenlandske aktører vil fremmedspråkkompetanse være helt essensielt.

Mange tror det er tilstrekkelig med engelskkunnskaper, men Norge som aktør på store markeder i og utenfor Europa trenger kompetanse i fremmedspråk som tysk, fransk, spansk, italiensk, russisk, arabisk, kinesisk og japansk, for å nevne noen av de største.

Språkutdannelse gir, i tillegg til gode språkferdigheter, kunnskaper om landenes kultur, historie, institusjoner og tradisjoner. Denne kunnskapen er viktig for å forstå nyansene og de kulturelle kodene som har betydning for kommunikasjonen mellom deg og dem du samhandler med. Fremmedspråkkompetanse er derfor like viktig som annen faglig kompetanse når vi skal sette oss ved det internasjonale forhandlingsbordet, enten det er politiske interesser eller næringsinteresser som står på spill.

Mangel på fremmedspråkkompetanse i næringslivet i Storbritannia koster landet et beløp tilsvarende 3,5 prosent av bnp per år, ifølge en britisk studie som The Guardian, i samarbeid med British Academy, står bak («Living Languages, 2015»). Det er særlig de små og mellomstore bedriftene som rammes, fordi de ikke har råd til å engasjere folk med nødvendig språkkompetanse og dermed forhindres i å handle internasjonalt.

Eller som den britiske næringslivslederen Nick Brown uttalte: «English is fine if you want to buy things, but it’s not the right language to use for people who want to sell things.»

Såvidt vi vet, er det ikke gjort tilsvarende beregninger for næringslivet i Norge, men at manglende fremmedspråkkompetanse også slår negativt ut for norske bedrifter som ønsker å selge sine produkter eller etablere seg i utlandet, er ikke vanskelig å forestille seg.

Et lite land som Norge, med åpen økonomi og utstrakt internasjonalt engasjement, har behov for gode og effektive redskaper for kommunikasjon og interkulturell samhandling med andre. Fremmedspråkkompetanse er et slikt redskap. Derfor er vi bekymret for rekrutteringen til fremmedspråk ved universitetene og til mange videregående skoler.

Det har vært satt inn betydelig ressurser de senere årene, på tiltak for å øke interessen for og rekrutteringen til realfag. Dette har hatt høy politisk prioritet med stor støtte fra arbeids- og næringslivsorganisasjonene. Tiltakene med blant annet etableringen av Nasjonalt senter for realfagsrekruttering ved NTNU i Trondheim har også gitt positive effekter.

Nå trengs en tilsvarende nasjonal satsing på fremmedspråk.

 

Margareth Hagen, dekan, Det humanistiske fakultet, UiB

Anne Kristine Børresen, dekan, Det humanistiske fakultet, NTNU

 

Innlegget stod på trykk i Dagens Næringsliv 27. august.

 

 

Universitetet i Bergen
Dekan ved Det humanistiske fakultet
E-post: dekan@hf.uib.no