Poster merket ‘humaniora’

Krise og kreativitet

June 2, 2014

Margareth_hagenAv dekan Margareth Hagen

You never want a serious crisis to go to waste uttalte Obamas stabssjef Rahm Emanuel i 2008. Krisen er nemlig en mulighet til √• gj√łre ting man tidligere ikke trodde var mulig. Men da m√• man vite hva slags krise man snakker om. V√•rsemesteret har v√¶rt preget av medienes fokus p√• den s√•kalte humaniorakrisen. Humaniorakrisen er et altomfattende og flytende begrep. En konstant kriseforst√•else er et iboende trekk ved humaniora. Den kritiske og selvkritiske fagligheten er en styrke ved v√•re fag. Men skal vi h√•ndtere en krise og snu den til noe positivt, m√• vi kunne definere den.

Som mange andre i UH-sektoren st√•r ogs√• v√•rt fakultet overfor store og mindre utfordringer i √•rene fremover. Vi m√• rekruttere godt, vi m√• bli bedre p√• gjennomstr√łmming. Fra ministerhold meldes det om krav om robuste fagmilj√łer. Vi skal levere studietilbud som er relevante for arbeidslivet, samtidig som vi har et stort ansvar for √• ivareta og videreutvikle kunnskapen vi forvalter.

En kriseforst√•else kan og b√łr brukes til √• tenke nytt og analysere en tilstand. Bergen har et dekanat som er innstilt p√• √• bevare bredden. Vi er godt skodd til det. Blant HFs utfordringer er de s√•kalte sm√•fagene. Denne har blitt aktualisert av at regjeringen ber om en kritisk gjennomgang av fag som har f√¶rre enn 20 programstudenter.

Et av våre store fortrinn er at HF ved UiB har en fagdimensjoneringsplan som blir bredt respektert. Den skal sikre en forsvarlig dimensjonering av fagene etter kriterier som vi er enige om. Studentgrunnlaget er ett av disse kriteriene.

Fokuset p√• de s√•kalte sm√•fagene er ogs√• en god mulighet til √• sette rekrutteringen til fagene p√• dagsorden ‚Äď mye er allerede avgjort dersom grunnlaget for rekruttering ikke er lagt i den videreg√•ende skolen. Det er problematisk for Norge at f√• elever i videreg√•ende skole velger spr√•klig fordyping. Det blir sv√¶rt viktig √• arbeide for en tettere dialog b√•de med styresmaktene og et styrket samarbeid med skolene.

Dagens situasjon er ogs√• en mulighet til √• tenke nytt om fagene v√•re. Fag med f√• studenter skal ikke vurderes som monader, de inng√•r i et st√łrre bilde som styrker utdannings- og forskningspotensialet til Fakultetet og Universitetet. Derfor vil vi ogs√• vurdere grunnlaget for √• lage nye tverrfaglige emner.

Endelig har fagenes rekrutteringssituasjon ogs√• aktualisert samarbeid med andre institusjoner som kan styrke de nasjonale fagmilj√łene. Slikt samarbeid kan ogs√• gi disse fagene bedre mulighet til utvikling av fleksible og digitale undervisningsformer som blir viktigere de neste √•rene, ogs√• for campusstudentene v√•re.

 

Studiekvalitet, halvfulle glass og andalusiske hunder

February 27, 2014

Klaus_HAv visedekan for utdanning og internasjonalisering Claus Huitfeldt

Smak p√• dette: S√łkningen til studiene ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen er fallende, studentenes gjennomf√łringstid ligger over gjennomsnittet, frafallet er stort og √łkende, kravene for √• best√• eksamen synker, og humaniora-studentene er blant de som har vanskeligst for √• finne relevant arbeid etter endt utdanning.

Lyder det kjent? Ikke rart, for slikt leser vi jo n√¶rmest hver dag. P√•standene dokumenteres gjerne ved henvisning til studentunders√łkelser, kandidatunders√łkelser eller NSDs Database for statistikk om h√łgre utdanning. Ved henvisning til de samme kildene kan man¬† imidlertid¬† ogs√• dokumentere f√łlgende p√•stander:

S√łkningen til studiene ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen er h√łyere enn opptaksrammene, studentenes gjennomf√łringstid og frafallet er omtrent som ved andre humanistiske fakultet, strykprosenten er historisk lav, de aller fleste humaniora-studenter finner relevant arbeid kort tid etter endt utdanning, og arbeidsledigheten er lavere enn i snittet av befolkningen.

Dessverre er det oftest den f√łrste beskrivelsen vi f√•r oss som formidlet. Det negative bildet som dermed skapes kan sikkert f√• mang en student til √• lure p√• om Det humanistiske fakultet er rette sted √• v√¶re, og det er demotiverende for de av oss som arbeider med undervisning og studieadministrasjon. Dermed kan det negative bildet lett bli selvbekreftende.

Statistikk er et nyttig redskap som kan hjelpe oss til å vurdere om vi er på rett vei, men å benytte den til daglig selvpisking er neppe særlig oppbyggelig. Uansett hvor vi befinner oss på den eller de målbare variable som til enhver tid er mest i vinden, må vi ta utgangspunkt i situasjonen her og nå.

Da kan vi begynne med √• konstatere at vi ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen har mer enn 3000 stort sett kreative, dyktige, entusiastiske og hardt arbeidende studenter, og over 500 ansatte som gj√łr sitt ytterste for sikre dem alle en best mulig akademisk utdanning gjennom allsidige forskningsbaserte undervisningsformer.

Dernest kan vi sl√• fast at mangt kan og b√łr bli bedre. Det mangler ikke p√• forslag til tiltak n√•r det gjelder rekruttering, frafall, stryk, gjennomf√łringstid, yrkesrelevans osv. I fleng kan nevnes satsning p√• universitetspedagogikk; bedre informasjon, dokumentasjon og kvalitetssikring; mer systematisk evaluering; digitale l√¶remidler, undervisnings- og vurderingsformer; bruk av sosiale medier; samarbeid med videreg√•ende skoler; forskningsaktiv undervisning; praksisemner; satsning p√• alumnus-organiseringen; mentor-ordninger; arbeidslivspanel; plass til fagstudier i f√łrste semester; faglige og sosiale m√łteplasser for studenter og vitenskapelig ansatte; osv. Vi kan ikke gj√łre alt p√• en gang, og vi b√łr ikke sette i gang store, resursskrevende tiltak uten solid basis i kunnskap om virkningene.

Vi underviser i et stort antall emner fordelt p√• to dusin bachelorprogrammer og nesten like mange masterprogrammer. Jeg tror vi finner de mest solide kildene til kunnskap b√•de om problemer og muligheter til forbedring hos de som er direkte involvert i undervisningen, det vil si studentene, l√¶rerne og de som administrerer undervisningen. Derfor vil jeg de n√¶rmeste m√•nedene invitere meg selv til √• snakke med representanter for de enkelte programmene om hvilke konkrete tiltak som kan gj√łre studietilbudene v√•re (enda!) bedre.

 

Universitetet i Bergen
Dekan ved Det humanistiske fakultet
E-post: dekan@hf.uib.no