Poster merket ‘studieprogrammer’

HFs STUDIEPROGRAMMER

November 28, 2015

Margareth_hagenAv dekan Margareth Hagen

P√• fakultetsstyrem√łtet 24. november ble det vedtatt en ny strategi for fakultetet. Strategien var ¬† gjennomarbeidet og fikk bred og enstemmig tilslutning. Det var derimot to andre saker som dominerte m√łtet, og som har preget dagene mine de siste ukene: fakultetets vanskelige √łkonomi og utformingen av et nytt prosjekt som skal revidere fakultetets studieprogramportef√łlje. F√łrstkommende fakultetsstyrem√łte (utsatt til 16. desember) legger vi fram orientering og plan for gjennomf√łring av dette prosjektet.

√ėkonomien og studieprogramprosjektet henger sammen, men gjennomgangen av studieprogrammene handler ogs√• om annet enn √łkonomi. En kritisk gjennomgang av sammensetningen av og strukturen p√• studieprogrammene handler om √• se mye lenger frem enn til neste budsjett√•r. Fakultetet skal ha sterke og langsiktige fagmilj√łer, forskningen skal ha rause rammer og studentene skal tilbys gode studiemilj√łer. HF i Bergen skiller seg ut ved √• ha sv√¶rt forskningsdisiplinbaserte studieprogrammer. Den forest√•ende revisjonen av studieprogrammene v√•re vil evaluere og stille sp√łrsm√•l ved denne innretningen. Sp√łrsm√•lene bunner i ressursbehov, kvalitet og tverrfaglighet. Tverrfaglige studieprogrammer kan ogs√• ha en bredere samfunnsrelevans enn de rent disiplinbaserte.

Fakultetet har en fagbemanningsplan som sier at ingen studieprogrammer skal ha færre enn tre ansatte. Hensikten med dette prinsippet var å verne om de såkalte småfagene, og som en konsekvens av dette har fakultetet mange studieprogrammer med få ansatte. Det er svært vanskelig å drifte et helt studieprogram opp til Ph.d-nivå med bare tre ansatte. Slike studieprogrammer krever utstrakt bruk av vikarer, og blir derfor sårbare på mange vis.

Samtidig er den faglige bredden noe vi skal verne om. Men et studieprogram er ikke det samme som et fag. Vi vil bevare bredden i forskningsfag, men ha f√¶rre og st√łrre studieprogrammer. Det blir en balansekunst.

Det er den faglige bredden ved HF som gj√łr UiB til et klassisk, europeisk breddeuniversitet. Det er en sv√¶rt viktig kvalitet ikke bare for fakultetet, men for hele universitetet. Spr√•kfagene er s√¶rlig s√•rbare. De er dyre og underfinansierte, blant annet fordi de er plassert i laveste fagfinansieringskategori. For √• kompensere bl. a. for dette f√•r v√•rt s√łsterfakultet ved UiO et tilskudd fra det sentrale budsjettet til √• drifte spr√•kfagene. Det er rimelig at UiBs fremtidige budsjetter tar st√łrre hensyn til prisen for bredden, dersom universitetet √łnsker den.

Det er umulig å forestille seg UiB uten et sterkt HF.

M√•lene for dette prosjektet er derfor langsiktige: Vi skal videreutvikle og styrke kvaliteten i forskningen og utdanningen. Vi skal gj√łre v√•rt for √• f√• bedre og mer stabile √łkonomiske rammer. Vi skal f√• ned det store vikarbehovet. Vi skal lage et mer fleksibelt utdanningstilbud med tettere samarbeid mellom fagene. Vi skal ikke g√• p√• akkord med v√•re verdier og kvaliteter.

Jeg for min del skal gj√łre s√• godt jeg kan for √• sikre at denne viktige prosessen blir inkluderende og bredt forankret. Det betyr god informasjon, arbeidsgrupper, allm√łter, fagm√łter, h√łringsrunder ‚Äď men kanskje enda viktigere: takh√łyde for motforestillinger og diskusjoner.

 

Universitetet i Bergen
Dekan ved Det humanistiske fakultet
E-post: dekan@hf.uib.no