Poster merket ‘tverrfaglig forskning’

Skal HF ha profilomrÄder?

March 22, 2015

Margareth_hagenAv dekan Margareth Hagen

Tverrfaglig forskning er et aktuelt tema bÄde nasjonalt og ved UiB. Dekanatet har vÊrt opptatt av Ä legge til rette for mer tverrfaglighet i bÄde forskning og undervisning.

For noen mĂ„neder siden oppnevnte jeg en arbeidsgruppe og ba den drĂžfte om fakultetet vĂ„rt er tjent med Ă„ bli profilert gjennom overgripende temaer. Jeg ba ogsĂ„ om en drĂžfting av kriterier for utvelgelse av fagovergripende omrĂ„der og organisatoriske former for tverrfaglig forskning ved fakultetet. Gruppen var bredt sammensatt med representanter fra alle institutt og sentre ved HF. Resultatet er et solid og interessant notat – vĂ„r egen ”humaniora-rapport”.

Notatet vil vÊre en god referanse og et viktig grunnlag for diskusjoner om hvordan vi skal profilerere fakultetet og legge bedre til rette for tverrfaglig forskning. Rapporten drÞfter fordeler og svakheter med Ä satse pÄ tverrfaglige profilomrÄder, og refererer til slike strategier ved andre norske og nordiske humanistiske fakulteter. Den fremhever verdien av den autonome forskningen og advarer mot en sterk konsentrasjon av ressursene til tematiske omrÄder, pÄ bekostning av den disiplinbaserte og individuelle forskningen. Et viktig poeng er at i vÄr tid nÄr sÄ mye av den eksternfinansierte humanistiske forskningen er programstyrt, og ogsÄ knyttet til de store samfunnsutfordringene og samfunnsmessig relevans, bÞr universitetet innta en komplementÊr rolle og verne om den vitenskapelige relevansen.

PĂ„ bakgrunn av kvantitative data har gruppen tentativt identifisert store de facto tverrvitenskapelige felt for HF ved UiB, nemlig: ”eldre tider”, ”globalisering, grenseoverskriding og kulturmĂžter”, ”helse”, ”klima, ”konflikt og krise”, ”hav”, ”skandinaviske studier” og ”sprĂ„kvitenskap”. Det foreslĂ„s ogsĂ„ at kunstnerisk utviklingsarbeid blir en egen kategori. Notatet understreker at denne klassifiseringen er tentativ og bĂžr behandles med stor forsiktighet. Samtidig oppfordres fakultetet til Ă„ bruke ressurser pĂ„ en systematisk innhenting og presentasjon av forskningsaktiviteten ved HF. Klassifiseringen som foreslĂ„s er interessant, og den kan vĂŠre et godt utgangspunkt for en disiplinovergripende presentasjon av forskningen ved fakultetet vĂ„rt.

Endelig kommer gruppen med en rekke klare anbefalinger til fakultetet:

  • En etablering av tematiske profilomrĂ„der ved fakultetet bĂžr vĂŠre en nedenfra-og-opp-prosess
  • Resultatbaserte omfordelingsmidler (RBO) bĂžr kanaliseres tilbake til forskningsaktiviteten
  • Fakultetet bĂžr sette av en del av RBO-midlene til Ă„ finansiere utvikling av tverrfaglige forskningsprosjekt etter sĂžknad fra fagmiljĂžene
  • Fakultetet bĂžr sikre at tverrfaglige forskergrupper kan opprettes uhindret pĂ„ tvers av institutt, senter, fakultet og forskningsinstitusjoner
  • Tverrfaglig forskning mĂ„ sees i sammenheng med tverrfaglig undervisning
  • Ordningen med smĂ„ driftsmidler bĂžr viderefĂžres
  • SynliggjĂžring og etablering av tematiske profilomrĂ„der bĂžr vĂŠre adskilte prosesser
  • Fakultetet bĂžr utarbeide en helhetlig strategi for presentasjon og formidling av forsknings- og undervisningsaktiviteten
  • Fakultetet bĂžr ogsĂ„ utarbeide en systematisk oversikt over den tverrfaglige forskningsaktiviteten

Jeg anbefaler alle Ă„ lese rapporten, her er den:

notat tematiske profilomrÄder

 

 

 

Universitetet i Bergen
Dekan ved Det humanistiske fakultet
E-post: dekan@hf.uib.no